Generale

Wi Fi gratuit în comuna Todireni

Prin intermediul inițiativei WiFi4EU, Comisia Europeană dorește să promoveze accesul gratuit la Wi-Fi în spații publice. În mod normal, susțin și sunt interesat de aceasta inițiativă. Astfel, în comuna Todireni s-au finalizat lucrările cu privire la implementarea proiectului cu fonduri europene – WiFi4EU – Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”. Scopul proiectului WiFi4EU este să asigure acces gratuit la Wi-Fi pe teritoriul comunei Todireni, în spații publice.

Punctele de acces gratuit la rețeaua WiFi4EU sunt următoarele:

Liceul Tehnologic Todireni

Școala gimnazială nr. 1 Cernești

Școala primară nr. 2 Todireni

Școala primară nr. 3 Iurești

Grădinița cu program normal nr. 1 Todireni

Biserica Todireni

Primăria Todireni

Consider că acest proiect va duce la o mai bună integrare a comunităților pe piața unică digitală, acces oferit utilizatorilor la societatea gigabiților și creșterea gradului de alfabetizare digitală.

Primar,

prof. Petru TOMA

Comuna Todireni s-a înrolat în portalul ghișeul.ro

De acum plata taxelor și impozitelor locale este mult mai ușoară. Comuna Todireni s-a înrolat în portalul ghișeul.ro.
Prin portalul ghișeul.ro poți efectua plățile impozitelor și ale taxelor cu cardul bancar.
Ce este ghișeul.ro?
Ghișeul.ro este Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar.
Acesta vă permite plata online prin site-ul www.ghișeul.ro, operat de către Centrul National pentru Managementul Societății Informaționale, a obligațiilor fiscale locale existente. Acest site este securizat la înalte standarde privind tranzacționarea pe baza de carduri bancare.

Euro mobilitate și învățare în formarea vocațională

În perioada 04.11.2019-28.11.2019 elevii liceului nostru au desfășurat în Spania,în Granada, al doilea flux al Proiectului European ERASMUS+ cu titlul „Euro mobilitate și învățare în formarea vocațională”, nr. proiectului: 2018-1-RO01-KA102-047406, beneficiar Liceul Tehnologic Todireni. La această mobilitate au participat 14 elevi din clasele a X-a și a XI a –învățământ profesional, calificarea: confectioner produse textile, împreună cu doi profesori însoțitori și un profesor monitor, scopul plasamentului fiind de a oferi elevilor o alternativă validă pentru instruirea practică, pentru a crește calitatea formării profesionale, în vederea unor șanse sporite în cariera și o mai bună angajabilitate.

Pe parcursul a patru săptămâni elevii au fost repartizați la firma Ortiz Granada unde au desfășurat ore de instruire practică. Printre multiplele obiective ale acestui proiect se poate remarca dezvoltarea la elevi a unor abilități practice și competențe cheie precum lucrul în echipă, elevii și-au evaluat nivelul de pregătire în raport cu cerințele unui loc de muncă și și-au asumat responsabilitatea față de sarcina primită, condiție esențială pentru viitoarea lor formare profesională.

Erasmus + oferă șanse elevilor din învăţămânțul profesional de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită, de asemenea, dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe de comunicare într-o limbă străină. Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie şi formarecătre piaţa muncii, consolidând, în acelaşi timp, cooperarea europeană în domeniuleducaţiei şi formării profesionale.

Ultima actualizare: 10:25 | 20.03.2023

Sari la conținut