Stabilirea salariilor de baza pentru functionari publici si personalul contractual