Actualizarea indicatorilor tehnici-economici cuprinsi in devizul general, dupa inchierea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitie – „Modernizare drumuri locale in comuna Todireni, judetul Botosani”