Atributii viceprimar

Atributiile Viceprimarului

conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale

• îndruma şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

• controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

• asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;

• exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;

• răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat alcomunei sau al oraşului;

• organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;

• ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apădin raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

• poate îndeplini şi atribuţiile de ofiţer de stare civila.

Sari la conținut