Grila salariala

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului se specialitate al primarului comunei Todireni, incepand cu data de 01.01.2019
vezi documentul